Ako postaviť terasu svojpomocne, čo potrebujete?

Výstavba prízemnej terasy je z technologického hľadiska relatívne jednoduchá záležitosť, najmä ak jej úlohou je spevnenie plochy priliehajúcej k obytnému objektu. Terasu, ktorá netvorí strechu podzemného podlažia a je priamo kotvená na upravenom povrchu, je možné vybudovať ako jednoduché konštrukčné riešenie v niekoľkých (predovšetkým materiálových) variantoch. Práve od použitých materiálov sa napokon budú odvíjať celkové náklady stavby vrátane všetkých pomôcok a náradia na montáž terasy.

Príprava na stavbu terasy

Pri rozhodovaní o vzhľade a riešení prízemnej terasy je nutné sa orientovať podľa niekoľkých špecifík zahrnujúcich predovšetkým:

  • veľkosť
  • rovinnosť terénu
  • vzhľad

U prízemnej terasy, ktorá má nosnú konštrukciu priamo uloženú na upravenej zemine či správne zhotovenom (a ošetrenom) podloží veľkosť či tvar prakticky neovplyvňujú jej špecifické vlastnosti a životnosť. Ak je však terasa budovaná na nerovnom alebo svahovitom teréne, je nutné počítať s prípravou náročnejších základov a odpovedajúcim prevedením spodnej konštrukcie (stĺpov, prievlakov, terčov), na ktorú sa musí nadimenzovať samotná konštrukcia terasy.

Materiálové riešenie terasy

Ak sa rozhodnete vybudovať terasu svojpomocne, prvý problém, ktorý budete riešiť, bude materiálové prevedenie. Štandardne sa používaj nasledujúce možnosti:

  • masívne drevo
  • drevoplastový kompozit
  • betón

Terasy z masívneho dreva alebo kompozitu sú výhodné v prípade, že je terasa budovaná nad svahom alebo zníženým terénom, betónová je vhodná ako samostatný objekt napojený na priľahlú stavbu.

Postup výstavby terasy

Pri výstavbe terasy svojpomocne sa postupuje v podstate vždy podľa rovnakých krokov bez ohľadu na materiálové prevedenie. Ak sa rozhodnete pre terasu zvýšenú (kvôli terénu), je lepšie zadať výstavbu profesionálnej firme. U prízemných terás je postup nasledovný:

  1. Vytýčenie rozmerov – plošný tvar terasy sa označí kolíkmi a šnúrou.
  2. Príprava spodnej stavby – vyžaduje odkopanie ornice, zarovnanie terénu alebo vytvorenie základov pre zvýšené terasy.
  3. Úprava spodnej stavby – ak budete riešiť betónovú terasu, vyžaduje spodná stavba zhutnenie podkladu, a potom vysypanie a zarovnanie štrku, u drevenej či kompozitnej terasy je nutné vytvorenie podsypu a zaistenie tkaninou proti burine.
  4. Vytvorenie hornej stavby – betónová terase vyžaduje vytvorenie hydroizolácie, na ktorú sa položí nosná doska, ktorá sa ďalej osadí nášľapnou vrstvou, drevené a kompozitné terasy vyžadujú položenie podkladových dosiek na rektifikačné terče a namontovanie nosníkov, na ktoré sa napokon pokladá nášľapná vrstva.

Terasa sa potom dokončuje povrchovou úpravou, ktorá má zvýšiť jej životnosť.

Foto. Instagram gardina.sk

Návrat hore